Istanbul | Category | Blogunda

Istanbul Category Page. Istanbul Posts, Istanbul Latest Contents. İstanbul Üniversitesi Ne Zaman Kuruldu ? | İstanbul Üniversitesi

Category: Istanbul
İstanbul Üniversitesi Ne Zaman Kuruldu ? | İstanbul Üniversitesi

23 temmuz 1846'da darülfünun (دار الفنون) (çoklu bilimler evi) adlı bir yüksek öğrenim kurumu olarak kuruldu; ancak 1453 yılında ii.mehmed'in konstantinopolis'i fethetmesinden hemen sonra kurulan medrese (islam ilahiyat okulu), 1933 yılında istanbul üniversitesi'ne dönüşen darülfünun'un öncüsü olarak kabul edilir....

Istanbul
1